Kolbjørn Lunde

  • Født: 28. februar 1946
  • Død: 7. august 2021
Vang kirke
Gravferdsbyråene AS (Flagstad)

Om begravelsen til Kolbjørn Lunde 

Tid og sted for seremonien 20-08-2021 12:15 Vang kirke