Anders Kløvstad

  • Født: 22. april 1934
  • Død: 28. august 2021
Brumunddal kirke
Informasjon
Gravferdsbyråene AS (Brumunddal)

Om begravelsen til Anders Kløvstad 

Tid og sted for seremonien 03-09-2021 11:00 Brumunddal kirke

Bisettes fra Brumunddal kirke fredag 3. september kl. 11.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved kirken. Like kjært som blomster er en gave til Flyktningehjelpen. Gaven kan gis på kontonr : 8380.08.06006.Minneside er opprettet på Gravferdsbyraene.no, ,


Adresse til bisettelsen

Brumunddal Kirke, Kirkevegen 80, 2380, Brumunddal

Adresse til bisettelsen

Brumunddal Kirke, Kirkevegen 80, 2380, Brumunddal