Steinar Stueløkken

  • Født: 5. mai 1940
  • Død: 7. september 2021
Mesnali kirke
Gravferdsbyråene AS (A.Martinsen)
Knut-Arne Stenberg

Om begravelsen til Steinar Stueløkken 

Tid og sted for seremonien 17-09-2021 13:30 Mesnali kirke